PQ    P   Q   R   S   T    U    V   W    X   PO    PP